Řízení jakosti

Kontrole a řízení jakosti je ve firmě Mlýn a krupárna MRSKOŠ věnována tradičně mimořádná pozornost. Kvalita mlýnských výrobků je ve mlýně zabezpečována systémem řízení jakosti. Vše se odvíjí již samotným nákupem suroviny, kde je definován požadavek na jakost a zdravotní nezávadnost, přes systém kritických bodů ve výrobě se závislou a nezávislou kontrolou jakosti až po výstupní kontrolu a samotný servis zákazníkovi. V současné době je již uplatňován systém jakosti ISO 9001:2000.

Odběratelům jsou poskytovány k jednotlivým výrobkům záznamy laboratorních rozborů.Při zdokonalování a vylepšování našich výrobků úzce spolupracujeme s VŠCHT v Praze a dalšími odbornými pracovištmi potravinářského oboru v rámci celé České republiky.