Laboratoř

Samostatnou kapitolou je práce kontrolní laboratoře. Proces výroby všech komodit je totiž přísně kontrolován od příjmu surovin, přes vlastní proces výroby produktů až po jejich balení a expedici. U mouky se provádí kontrolní testy na celou řadu ukazatelů ( např. pádové číslo, vlhkost, popel, lepek, granulace, dusíkaté látky, SDS test, a další ). Odborní pracovníci provádí jak smyslové posouzení kvality, tak fyzikálně chemické rozbory.

V této souvislosti je třeba připomenout, že firma získala v roce 2004 certifikát systému managementu jakosti podle ISO 9001:2000, v jehož rámci máme vytvořen systém kontrolních bodů.

Zvýšenou pozornost klade laboratoř kontrole hlavní vstupní suroviny potravinářské pšenici, kde se stanovují základní znaky ( např. lepek, popel, objemová hmotnost, vlhkost, číslo poklesu, Zelenyho test a další ) a zjišťuje se zdravotní nezávadnost pšenice ( např. škůdci, nečistoty, cizí pachy, příměsi, atd. ).

Důležitá je rovněž jakost finálních výrobků, která musí splňovat ustanovení zákona o potravinách, včetně prováděcích vyhlášek zákona a zejména vyhovovat požadavkům našich zákazníků.

Pro všechny potřebné analýzy používáme metrologicky ověřená a kalibrovaná měřidla. Mezi základní měřidla patří laboratorní váhy, vlhkoměry na obiloviny a mouky, sušárna a pec, hektolitrová váha, prosévací přístroje a laboratorní síta, laboratorní mlýn a mnoho dalších.