Doprava

Součástí služeb naší firmy je doprava mouky až zákazníkovi. Přepravu volně ložené mouky, pytlované mouky a mouky ve spotřebitelském balení zajišťujeme vlastními moderními dopravními prostředky různé tonáže, které splňují hygienické požadavky na přepravu potravin.

Pro dopravu pytlovaných a balených mouk slouží přepravníky RENAULT, IVECO, LIAZ, AVIA.. Volné mouky jsou přepravovány v cisternách, umístěných na podvozku TATRA 815 ( tato vozidla nemají vlastní zdroj vzduchu pro vyprazdňování mouky - je zapotřebí el. zásuvky ). Pro větší vzdálenosti je používán moderní MAN s cisternovou nástavbou od specializované firmy Spitzer. Tento vůz disponuje vlastním zdrojem vzduchu (dmychadlo s elektrickým pohonem) pro vyprazdňování a dopravu mouky do moučných sil zákazníka.

Dále disponujeme tandemovým přívěsem , se kterým je možné vytvořit soupravu na převoz cca 24 t mouk.

Zboží přepravujeme po celé ČR, v případě potřeby zajistíme dopravu i do zahraničí.