Mlynářské desatero

  • Jedině u mne mlíti budeš.
  • Nevezmeš meliva, dokud nezaplatils.
  • Pomni, abys měřičné dal a melné zapravil.
  • Cti mlynáře a chasu jeho, aby se ti dobře vedlo ve mlýně.
  • Nenecháš mlýnské stroje jíti na prázdno.
  • Zachováš ve mlýně ve všem a všude čistotu.
  • Nepokradeš a jen co tvého si vezmeš.
  • Nepromluvíš křivého svědectví proti mlynáři, že ti špatně semlel a málo dal.
  • Nepožádáš od mlynáře více, nežli semlels.
  • Aniž požádáš, co se rozprášilo.